ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
วิชญะ อะโรคา RP718789132TH ไปรษณีย์ไทย Feb 11, 2020 022020000004
น้ำค้าง เนตรวิเชียร EI637266630TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 04, 2020 022020000003
จุฬาภรณ์ เหตุทอง RP718783157TH ไปรษณีย์ไทย Feb 03, 2020 022020000001
ฑิม​พิกา​ต์ ​เอื้อ​ธน​ทรัพย์​ EI637281420TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 03, 2020 022020000002
ศิริพร แซ่เฮ้ง RP718751675TH ไปรษณีย์ไทย Jan 30, 2020 012020000010
ศุภรัช ลิ่มชูเชื้อ RP718751636TH ไปรษณีย์ไทย Jan 30, 2020 012020000011
นางสาวชนาพร หนูทอง EI614664647TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 29, 2020 012020000009
ทวีพร ขำดี EI614644188TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 27, 2020 012020000008
ศุภรัช ลิ่มชูเชื้อ EI594956238TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 23, 2020 012020000006
พรศิริ RP718701113TH ไปรษณีย์ไทย Jan 23, 2020 012020000007
นายรรยง ช่วยชู EI594927903TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 21, 2020 012020000005
สนิฎา ตั้งติรชัย RP705538966TH ไปรษณีย์ไทย Jan 17, 2020 012020000004
ศิวพร ภัคมงคล EI555498076TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2020 012020000003
ธิดา หวังเลิศสกุลชัย RP690470029TH ไปรษณีย์ไทย Jan 02, 2020 012020000001
ปทุมพร ฟองช่อทิพย์ EI555450419TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 122019000012
นพพร สายหยุด EI555402634TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 28, 2019 122019000011
สุทัศน์ ชัยมา EI539251079TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 24, 2019 122019000009
นันท์นภัส มาธิสุทธิ์ EI539251082TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 24, 2019 122019000010
Mohamed Alqemzi EI496272803TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 12, 2019 122019000005
จรรยา กลั่นแก้ว EI496272817TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 12, 2019 122019000004
วิจิตรา กาสา EI469662733TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000003
Suriyakant Kruawong EI469606878TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 03, 2019 122019000002
Naraphat Wongdow RP673105025TH ไปรษณีย์ไทย Dec 03, 2019 122019000001
ณํฐวุฒิ RG025581227TH ไปรษณีย์ไทย Nov 27, 2019 112019000008
ณัฏฐา เอี้ยวฉาย EI448311833TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000006
ธนวรรณ กรินทร์ EI430338901TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 25, 2019 112019000007
ปกรณ์ วิภาตะวัต EI430305789TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 19, 2019 112019000005
ศิริพร แซ่เฮ้ง EI395045780TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 07, 2019 112019000002
ศิริพร แซ่เฮ้ง EI395045780TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 07, 2019 112019000002
นายพุฒิพงศ์ คงเดชอุดมกุล EI371597871TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 04, 2019 112019000001
นิธิชัย เณรรักษา EI371550300TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 30, 2019 102019000012
Saowanee Wongsompipat RP626642768TH ไปรษณีย์ไทย Oct 28, 2019 102019000011
Pattaraporn Khongboon EI348358342TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 25, 2019 102019000009
ณัฐชนก วัฒนเกตุกุล EI348358356TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 25, 2019 102019000010
ป้อมเพชร พนาลิกุล RP614587260TH ไปรษณีย์ไทย Oct 24, 2019 102019000006
พิมพ์ชนก คล้ายทองคำ RP614587256TH ไปรษณีย์ไทย Oct 24, 2019 102019000008
มยุรี กังวานธนกุล RP626603101TH ไปรษณีย์ไทย Oct 18, 2019 102019000005
พัชราลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา RP614565012TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 16, 2019 102019000004
ปิยาภรณ์ บุญญานุพงศ์ EI306474149TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 12, 2019 102019000003
ศรัณย์ ชั้นไพศาลศิลป์ RP614571931TH ไปรษณีย์ไทย Oct 10, 2019 102019000002
ฉันทิกา อินทร์มงคล RP599170443TH ไปรษณีย์ไทย Sep 27, 2019 092019000009
ธีรวัจน์ พงค์ศุภวัฒน์ EI260507118TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 23, 2019 092019000008
ศรัณย์ ชั้นไพศาลศิลป์ RP599120288TH ไปรษณีย์ไทย Sep 18, 2019 092019000006
ศกุนตลา อิทธิสูจร EI158299229TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 12, 2019 092019000003
เบญจลักษณ์ สุริญาศักดิ์ RP582652296TH ไปรษณีย์ไทย Sep 11, 2019 092019000004
ศกุนตลา อิทธิสูตร RP573343402TH ไปรษณีย์ไทย Sep 05, 2019 092019000001
ทิพวรรณ อาสุระ RP567063023TH ไปรษณีย์ไทย Aug 29, 2019 082019000011
ป้อมเพชร พนาลิกุล RP573310421TH ไปรษณีย์ไทย Aug 28, 2019 082019000010
วรรณนิษา ตติยะภูรี RP567056455TH ไปรษณีย์ไทย Aug 26, 2019 082019000007
วรรณนิษา ตติยะภูรี RP567056455TH ไปรษณีย์ไทย Aug 26, 2019 082019000007
ชื่อลูกค้า : วิชญะ อะโรคา
Tracking number : RP718789132TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : น้ำค้าง เนตรวิเชียร
Tracking number : EI637266630TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : จุฬาภรณ์ เหตุทอง
Tracking number : RP718783157TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : ฑิม​พิกา​ต์ ​เอื้อ​ธน​ทรัพย์​
Tracking number : EI637281420TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : ศิริพร แซ่เฮ้ง
Tracking number : RP718751675TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000010
ชื่อลูกค้า : ศุภรัช ลิ่มชูเชื้อ
Tracking number : RP718751636TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000011
ชื่อลูกค้า : นางสาวชนาพร หนูทอง
Tracking number : EI614664647TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000009
ชื่อลูกค้า : ทวีพร ขำดี
Tracking number : EI614644188TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000008
ชื่อลูกค้า : ศุภรัช ลิ่มชูเชื้อ
Tracking number : EI594956238TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : พรศิริ
Tracking number : RP718701113TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : นายรรยง ช่วยชู
Tracking number : EI594927903TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : สนิฎา ตั้งติรชัย
Tracking number : RP705538966TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : ศิวพร ภัคมงคล
Tracking number : EI555498076TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : ธิดา หวังเลิศสกุลชัย
Tracking number : RP690470029TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : ปทุมพร ฟองช่อทิพย์
Tracking number : EI555450419TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000012
ชื่อลูกค้า : นพพร สายหยุด
Tracking number : EI555402634TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000011
ชื่อลูกค้า : สุทัศน์ ชัยมา
Tracking number : EI539251079TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000009
ชื่อลูกค้า : นันท์นภัส มาธิสุทธิ์
Tracking number : EI539251082TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000010
ชื่อลูกค้า : Mohamed Alqemzi
Tracking number : EI496272803TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000005
ชื่อลูกค้า : จรรยา กลั่นแก้ว
Tracking number : EI496272817TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : วิจิตรา กาสา
Tracking number : EI469662733TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : Suriyakant Kruawong
Tracking number : EI469606878TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : Naraphat Wongdow
Tracking number : RP673105025TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : ณํฐวุฒิ
Tracking number : RG025581227TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000008
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐา เอี้ยวฉาย
Tracking number : EI448311833TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : ธนวรรณ กรินทร์
Tracking number : EI430338901TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
ชื่อลูกค้า : ปกรณ์ วิภาตะวัต
Tracking number : EI430305789TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : ศิริพร แซ่เฮ้ง
Tracking number : EI395045780TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : ศิริพร แซ่เฮ้ง
Tracking number : EI395045780TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : นายพุฒิพงศ์ คงเดชอุดมกุล
Tracking number : EI371597871TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : นิธิชัย เณรรักษา
Tracking number : EI371550300TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000012
ชื่อลูกค้า : Saowanee Wongsompipat
Tracking number : RP626642768TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000011
ชื่อลูกค้า : Pattaraporn Khongboon
Tracking number : EI348358342TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000009
ชื่อลูกค้า : ณัฐชนก วัฒนเกตุกุล
Tracking number : EI348358356TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000010
ชื่อลูกค้า : ป้อมเพชร พนาลิกุล
Tracking number : RP614587260TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : พิมพ์ชนก คล้ายทองคำ
Tracking number : RP614587256TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000008
ชื่อลูกค้า : มยุรี กังวานธนกุล
Tracking number : RP626603101TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : พัชราลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
Tracking number : RP614565012TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : ปิยาภรณ์ บุญญานุพงศ์
Tracking number : EI306474149TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์ ชั้นไพศาลศิลป์
Tracking number : RP614571931TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : ฉันทิกา อินทร์มงคล
Tracking number : RP599170443TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000009
ชื่อลูกค้า : ธีรวัจน์ พงค์ศุภวัฒน์
Tracking number : EI260507118TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000008
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์ ชั้นไพศาลศิลป์
Tracking number : RP599120288TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : ศกุนตลา อิทธิสูจร
Tracking number : EI158299229TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : เบญจลักษณ์ สุริญาศักดิ์
Tracking number : RP582652296TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : ศกุนตลา อิทธิสูตร
Tracking number : RP573343402TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : ทิพวรรณ อาสุระ
Tracking number : RP567063023TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000011
ชื่อลูกค้า : ป้อมเพชร พนาลิกุล
Tracking number : RP573310421TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000010
ชื่อลูกค้า : วรรณนิษา ตติยะภูรี
Tracking number : RP567056455TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : วรรณนิษา ตติยะภูรี
Tracking number : RP567056455TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
Powered by MakeWebEasy.com