ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ไปรษณีย์ไทย Kerry
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
หทัยรัตน์ EU371756754TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-24 00:00:00 052018000007
Si Yu Li EU371756737TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-24 00:00:00 052018000006
คุณจิดาภา ED437523783TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-22 00:00:00 052018000005
คุณโยษิตา EU371513987TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-21 00:00:00 052018000004
มีนารัตน์ รินทรานุรักษ์ EU371706418TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-11 00:00:00 052018000003
คุณพิชญชนม์ ED417354312TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-04 00:00:00 052018000002
คุณจิดาภา ED417354309TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-04 00:00:00 052018000001
คุณ METHAVICH Leelamasawat EU371652025TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-02 00:00:00 042018000004
คุณจัญญาภร แซ่ลิ่ม PR156912258TH ไปรษณีย์ไทย 2017-12-28 00:00:00
คุณทิวาลัย์ กลิ่นอยู่ ED254292846TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-12-12 09:09:00
คุณชัชรินทร์ เจียรนัยศิลป์ PD061473392TH ไปรษณีย์ไทย 2017-11-27 00:00:00
คุณกันตินันท์ พึ่งแก้ว PD061473401TH ไปรษณีย์ไทย 2017-11-27 00:00:00
ชื่อลูกค้า : หทัยรัตน์
Tracking number : EU371756754TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000007
ชื่อลูกค้า : Si Yu Li
Tracking number : EU371756737TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000006
ชื่อลูกค้า : คุณจิดาภา
Tracking number : ED437523783TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000005
ชื่อลูกค้า : คุณโยษิตา
Tracking number : EU371513987TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000004
ชื่อลูกค้า : มีนารัตน์ รินทรานุรักษ์
Tracking number : EU371706418TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000003
ชื่อลูกค้า : คุณพิชญชนม์
Tracking number : ED417354312TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000002
ชื่อลูกค้า : คุณจิดาภา
Tracking number : ED417354309TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000001
ชื่อลูกค้า : คุณ METHAVICH Leelamasawat
Tracking number : EU371652025TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000004
ชื่อลูกค้า : คุณจัญญาภร แซ่ลิ่ม
Tracking number : PR156912258TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณทิวาลัย์ กลิ่นอยู่
Tracking number : ED254292846TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-12 09:09:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณชัชรินทร์ เจียรนัยศิลป์
Tracking number : PD061473392TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณกันตินันท์ พึ่งแก้ว
Tracking number : PD061473401TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
Powered by MakeWebEasy.com